START ANIMACJE DLA DZIECI ANIMACJE WESELNE WARSZTATY OPIEKA NAD DZIEĆMI KONTAKT

ZABAWY Z ANIMATOREM, TOR PRZESZKÓD, SPIDER TOWER, KULKI, ZJEŻDŻALNIE, ZABAWKI, KĄCIK DLA MALUCHA i KLUB MALUCHA WARSZTATY KREATYWNOŚCI (dla dzieci do 3 lat)

od Poniedziałku do Czwartku:

30 minut - 12,00 zł
60 minut - 18,00 zł
dodatkowa minuta - 0,20 zł
bez limitu - 30,00 zł

od Piątku do Niedzieli:

30 minut - 14,00 zł
60 minut - 20,00 zł
dodatkowa minuta - 0,20 zł
bez limitu - 45,00 zł